BÙI TRƯỜNG GIANG

Founder tại Công ty TNHH Enmedia

Founder tại EnFood

Giảng viên SEO Digital tại NSN Academy

BÙI TRƯỜNG GIANG

Founder tại Công ty TNHH Enmedia

Founder tại EnFood

Giảng viên SEO Digital tại NSN Academy

Case Study

8 Tháng Chín, 2023 Dự án triển khai sàn thương mại điện tử

Việc thiết lập một sàn thương mại trên Shopee đòi hỏi một số công việc và bước cơ bản để…

8 Tháng Chín, 2023 Dự án Google Ads Toàn Quốc

Chúng tôi tự hào chia sẻ với bạn những kết quả ấn tượng mà chúng tôi đã đạt được thông…

8 Tháng Chín, 2023 Dự án Facebook Ads Toàn Quốc

Chúng tôi tự hào chia sẻ với bạn những thành tựu ấn tượng mà chúng tôi đã đạt được thông…